AACCI

School Safety - Responsibility of All

School Safety – Responsibility of All_Part 2

महाराष्ट्र राज्य बालरोग तज्ञ संघटने द्वारे ( Mahaiap 2020) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित झूम वेबिनार…

” शालेय सुरक्षा – जबाबदारी सर्वांची ” भाग – २.

सूत्र संचालन –

डॉ जयंत पांढरीकर
अध्यक्ष – महा. आय ए पी २०२०

डॉ संदीप दानखडे
कार्यकारिणी सदस्य – महा. आय ए पी २०२०

तज्ञ मार्गदर्शक –

– डॉ स्वाती भावे – पुणे,…..वरिष्ठ बालरोगतज्ज्ञ, पुर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बालरोग तज्ञ संघटना

– डॉ निशिकांत कोतवाल,…… वरीष्ठ पौगुंडावस्था व बालरोगतज्ज्ञ, नागपूर

– सौ. वैशाली आवळे,….प्राचार्या – tomoe स्कुल, कठोरा, अमरावती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *