Dr. Shailaja Mane

Coordinator

Saurabh Mane

Youth Leader

Priyanka Lakhwani

Youth Coordinator

Volunteers

Master Ninad Halgekar

Belgaum

Miss Isha Tambolkar

Pune

Miss Aashi Patel

Ahmedabad

Miss Shivani Pimparkar

Pune

Master Devansh Shah

Vadodara

Master Aditya Gore

Pune

Miss Vanshika Nandwani

Faridabad

Mr Aditya Ghalsasi

Pune

Mr Aneesh Tambolkar

Pune

Master Anmol Itkarkar

Pune

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKK